TRANG CHỦ 
  LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG  

  BẢNG GIÁ DỊCH VỤ  

  TRANG TIN LIÊN KẾT  
  
Sở Khoa học và Công nghệ
Chi cục TC - ĐL - CL
Trung tâm ứng dụng KH&CN
BQL Khu NNUDCNC
Liên hiệp các hội KH&KT

Chứng nhận chất lượng

Tài liệu này quy định về thủ tục thực hiện đăng ký, đánh giá, cấp, duy trì, mở rộng, thu hẹp phạm vi, gia hạn, cảnh cáo, đình chỉ, hủy bỏ giấy chứng nhận đối với các cơ sở sản xuất/ sơ chế sản phẩm trồng trọt có nhu cầu đăng ký chứng nhận sản phẩm được sản xuất/sơ chế phù hợp Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TT TĐC) hoặc đã được TT TĐC cấp giấy chứng nhận VietGAP.


 Hướng dẫn này áp dụng cho việc đánh giá chứng nhận lần đầu, đánh giá giám sát, chứng nhận lại và đánh giá mở rộng cho các sản phẩm trồng trọt an toàn được sản xuất/sơ chế phù hợp quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP)

 


Tài liệu này quy định về thủ tục thực hiện đăng ký, đánh giá, cấp, duy trì, mở rộng, thu hẹp phạm vi, gia hạn, cảnh cáo, đình chỉ, hủy bỏ giấy chứng nhận đối với các cơ sở sản xuất/ sơ chế sản phẩm trồng trọt có nhu cầu đăng ký chứng nhận sản phẩm được sản xuất/sơ chế phù hợp Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TT TĐC) hoặc đã được TT TĐC cấp giấy chứng nhận VietGAP.


Phòng Chứng nhận thực hiện các hoạt động chứng nhận sản phẩm hàng hóa phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật (QCKT), Tiêu chuẩn Quốc gia (TCQG) phục vụ quản lý nhà nước và theo yêu cầu của các tổ chức, doanh nghiệp.


1. Tiếp xúc ban đầu để trao đổi thông tin

2. Khách hàng nộp đơn xin đăng ký chứng nhận sản phẩm cho Trung tâm. Nếu được đề nghị, Trung tâm có thể tổ chức khảo sát tại cơ sở để có những hiểu biết cơ bản về hoạt động điều hành sản xuất, trang thiết bị và sản phẩm của khách hàng.
 
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG LÂM ĐỒNG
Trụ sở chính: Số 230 Hoàng Văn Thụ - Phường 1 - TP.Bảo Lộc - Lâm Đồng
Điện thoại: 0263.3753999; Fax: 0263.3742222
Chi nhánh: Số 18 Trần Phú - Phường 3 - TP.Đà Lạt - Lâm Đồng
Điện thoại: 0263.3833159; Fax: 0263.3533159
Email: tdclamdong@gmail.com
 
                    Lượt truy cập: 

97625