TRANG CHỦ 
  LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG  

  BẢNG GIÁ DỊCH VỤ  

  TRANG TIN LIÊN KẾT  
  
Sở Khoa học và Công nghệ
Chi cục TC - ĐL - CL
Trung tâm ứng dụng KH&CN
BQL Khu NNUDCNC
Liên hiệp các hội KH&KT

 

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐÔ LƯỜNG CHẤT LƯỢNG LÂM ĐỒNG
Địa chỉ: 230 Hoàng Văn Thụ, Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng. ĐT: (063)3753999
Chi nhánh: 18 Trần Phú, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng. ĐT: (063)3833159

 


    GIỚI THIỆU

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Lâm Đồng (sau đây viết tắt là Trung tâm  kỹ thuật TĐC) là đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (sau đây viết tắt là Chi cục), Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng thực hiện chức năng phục vụ quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và các dịch vụ khác theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân.  

 

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

- Thực hiện hoạt động đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý, đánh giá chứng nhận, hợp chuẩn, hợp quy cho các sản phẩm, hàng hoá, quá trình, dịch vụ và bảo vệ môi trường phù hợp với tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật. Giám định, thẩm định chất lượng sản phẩm hàng hóa xuất nhập khẩu, chất lượng công trình theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện phân tích, thử nghiệm các sản phẩm, hàng hóa, chất lượng môi trường;

- Kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo và chuẩn đo lường;

- Giám định trang thiết bị, công nghệ phục vụ sản xuất;

- Thực hiện dịch vụ về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng gồm: tư vấn, cung cấp, áp dụng  và xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đào tạo, cung ứng dịch vụ, bảo hành, bảo trì, sửa chữa; thực hiện dịch vụ về môi trường và các dịch vụ khoa học và công nghệ khác theo quy định của pháp luật;

- Duy trì độ chính xác và tính pháp lý của các loại chuẩn đo lường của tỉnh giao cho Trung tâm quản lý và sử dụng;

- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; chuyển giao công nghệ; ứng dụng công nghệ phục vụ sản xuất, đời sống, bảo vệ môi trường;

- Quản lý tài chính, tài sản, trang thiết bị, nhân sự,...theo quy định của pháp luật và chức năng nhiệm vụ được giao;

- Hợp tác, liên doanh liên kết trong các hoạt động theo chức năng nhiệm vụ được giao với các tổ chức trong và ngoài nước. 
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG LÂM ĐỒNG
Trụ sở chính: Số 230 Hoàng Văn Thụ - Phường 1 - TP.Bảo Lộc - Lâm Đồng
Điện thoại: 0263.3753999; Fax: 0263.3742222
Chi nhánh: Số 18 Trần Phú - Phường 3 - TP.Đà Lạt - Lâm Đồng
Điện thoại: 0263.3833159; Fax: 0263.3533159
Email: tdclamdong@gmail.com
 
                    Lượt truy cập: 

99424