TRANG CHỦ 

  BẢNG GIÁ DỊCH VỤ  

  TRANG TIN LIÊN KẾT  
  
Sở Khoa học và Công nghệ
Chi cục TC - ĐL - CL
Trung tâm ứng dụng KH&CN
BQL Khu NNUDCNC
Liên hiệp các hội KH&KT

Kiểm định - Hiệu chuẩn - Thử nghiệm

Thử nghiệm vi sinh (19/09/2017 )

TT

NHÓM SẢN PHẨM HÀNG HÓA ĐƯỢC THỬ NGHIỆM

PHƯƠNG PHÁP THỬ

1

Phân bón

 

VSV cố định nitơ

TCVN 6166:2002

VSV cố định nitơ sống tự do (Azotobacter, Arthrobacter, Enterobacter, Klebsiella)

TCVN 6166:2002

VSV cố định nitơ sống hội sinh

TCVN 6166:2002

VSV cố định nitơ sống cộng sinh

TCVN 6166:2002

VSV phân giải hợp chất phốtpho khó tan

TCVN 6167:1996

VSV phân giải hợp chất phốtpho vô cơ khó tan

TCVN 6167:1996

VSV phân giải hợp chất phốtpho hữu cơ khó tan

TCVN 6167:1996

VSV phân giải xenluloza

TCVN 6168:2002

Samonella

TCVN 4829:2005

Aspegillus

TCVN 6168:2002

Bacillus giả định

TCVN 4992:2005

Tổng số vi sinh vật

TC010/QĐ-TN

E. coli giả định

TCVN 6846:2007

Trichoderma

Đọc đĩa và soi kính hiển vi

2

Thực phẩm và Thức ăn chăn nuôi (Gồm: SP thực phẩm, rau củ quả, mứt mật, TACN)

 

Tổng số vi sinh vật hiếu khí

TCVN 4884:2005

Tổng số bào tử nấm men, nấm mốc

TCVN 8275-1:2010
TCVN 8275-2:2010

Coliforms

TCVN 4882:2007
TCVN 6848:2007

E.coli (giả định)

TCVN 6846:2007
TCVN 7924-2:2008

Staphylococcus aureus

TCVN 4830-1:2005

Clostridium perfringens (bào tử vi khuẩn kỵ khí khử sunfit)

TCVN 4991:2005

Bacillus cereus giả định

TCVN 4992:2005

Listeria monocytogenes giả định

TCVN 7700-2:2007 (Định lượng)

Salmonella

TCVN 4829:2005

Enterobacteriaceae (Strep.)

TCVN 5518-2:2007 (CFU)

3

Trà

 

 

Tổng số bào tử nấm men, nấm mốc

TCVN 8275-2:2010

Tổng số vi sinh vật hiếu khí

TCVN 4884:2005

Coliforms

TCVN 6848:2007

E.coli (giả định)

TCVN 7924-2:2008

Clostridium perfringens (bào tử vi khuẩn kỵ khí khử sunfit)

TCVN 4991:2005

Bacillus cereus giả định

TCVN 4992:2005

4

Nước

 

Coliforms

TCVN 6187-2:1996
TCVN 6187-1:1996

E.coli giả định

TCVN 6187-2:1996
TCVN 6187-1:1996

Fecal Coliforms (Coliform chịu nhiệt)

TCVN 6187-2:1996

Clostridium perfringens (bào tử vi khuẩn kỵ khí khử Sunfit)

TCVN 6191-2:1996

Streptococci feacalis

TCVN 6189-2:1996

Pseudomonas aeruginosa

TCVN 8881:2011

Salmonella

TCVN 9717:2013

Tổng số vi sinh vật hiếu khí

ISO 6222:1999

5

Đồ uống có cồn

 

Coliforms

TCVN 6848:2007

E.coli giả định

TCVN 6846:2007

Tổng số vi sinh vật hiếu khí

TCVN 4884:2005

Clostridium perfringens (bào tử vi khuẩn kỵ khí khử Sunfit)

TCVN 4991:2005

Tổng số bào tử nấm men, nấm mốc

TCVN 8275-1:2010

Streptococci feacalis

TCVN 6189-2:1996

6

Sữa và các sản phẩm của sữa

 

Tổng số bào tử nấm men, nấm mốc ở 250C

TCVN 6265:2007

E.coli giả định

TCVN 6505-2:2007(CFU)

Listeria monocytogenes giả định

TCVN 6401:1998

Staphylococcus aureus

TCVN 4830-3:2005

Salmonella

TCVN 6402:2007

Tổng số vi sinh vật hiếu khí ở 300C

TCVN 7901:2008

Tổng số vi sinh vật hiếu khí ở 370C

TCVN 8177:2009

 
 
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG LÂM ĐỒNG
Trụ sở chính: Số 230 Hoàng Văn Thụ - Phường 1 - TP.Bảo Lộc - Lâm Đồng
Điện thoại: 0263.3753999; Fax: 0263.3742222
Chi nhánh: Số 18 Trần Phú - Phường 3 - TP.Đà Lạt - Lâm Đồng
Điện thoại: 0263.3833159; Fax: 0263.3533159
Email: tdclamdong@gmail.com
 
                    Lượt truy cập: 

97632