TRANG CHỦ 

  BẢNG GIÁ DỊCH VỤ  

  TRANG TIN LIÊN KẾT  
  
Sở Khoa học và Công nghệ
Chi cục TC - ĐL - CL
Trung tâm ứng dụng KH&CN
BQL Khu NNUDCNC
Liên hiệp các hội KH&KT

Kiểm định - Hiệu chuẩn - Thử nghiệm

     Căn cứ công văn số 13373/BTC-QLG ngày 23 tháng 9 năm 2016 V/v triển khai Luật phí và lệ phí đối với các dịch vụ chuyển từ phí sang cơ chế giá thị trường mà Nhà nước không định giá.
     
Căn cứ công văn số 2694/STC-GCS ngày 19 tháng 10 năm 2016 V/v triển khai Luật phí và lệ phí đối với các dịch vụ chuyển từ phí sang cơ chế thị trường mà Nhà nước không định giá.
     
Căn cứ xây dựng giá thu dịch vụ theo Thông tư 149/2013/TT-BTC ngày 29 tháng 10 năm 2013 quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm, Thông tư 08/2014/TT-BTC ngày 15 tháng 1 năm 2014 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí y tế dự phòng, kiểm dịch Y tế, Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND V/v ban hành đơn giá hoạt động quan trắc môi trường không khí xung quanh, tiếng ồn và nước mặt lục địa trên địa bang tỉnh Lâm Đồng cộng với giá trị lạm phát đến năm 2016 khoảng 50%


       Căn cứ công văn số 13373/BTC-QLG ngày 23 tháng 9 năm 2016 V/v triển khai Luật phí và lệ phí đối với các dịch vụ chuyển từ phí sang cơ chế giá thị trường mà Nhà nước không định giá.
       Căn cứ công văn số 2694/STC-GCS ngày 19 tháng 10 năm 2016 V/v triển khai Luật phí và lệ phí đối với các dịch vụ chuyển từ phí sang cơ chế thị trường mà Nhà nước không định giá.
       Căn cứ xây dựng giá thu dịch vụ theo Thông tư 149/2013/TT-BTC ngày 29 tháng 10 năm 2013 quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm, Thông tư 08/2014/TT-BTC ngày 15 tháng 1 năm 2014 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí y tế dự phòng, kiểm dịch Y tế, Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND V/v ban hành đơn giá hoạt động quan trắc môi trường không khí xung quanh, tiếng ồn và nước mặt lục địa trên địa bang tỉnh Lâm Đồng cộng với giá trị lạm phát đến năm 2016 khoảng 50%


Căn cứ công văn số 13373/BTC-QLG ngày 23 tháng 9 năm 2016 V/v triển khai Luật phí và lệ phí đối với các dịch vụ chuyển từ phí sang cơ chế giá thị trường mà Nhà nước không định giá.

Căn cứ công văn số 2694/STC-GCS ngày 19 tháng 10 năm 2016 V/v triển khai Luật phí và lệ phí đối với các dịch vụ chuyển từ phí sang cơ chế thị trường mà Nhà nước không định giá.

Căn cứ xây dựng giá thu dịch vụ theo Thông tư 149/2013/TT-BTC ngày 29 tháng 10 năm 2013 quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm, Thông tư 08/2014/TT-BTC ngày 15 tháng 1 năm 2014 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí y tế dự phòng, kiểm dịch Y tế, Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND V/v ban hành đơn giá hoạt động quan trắc môi trường không khí xung quanh, tiếng ồn và nước mặt lục địa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng cộng với giá trị lạm phát đến năm 2016 khoảng 50%.
 
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG LÂM ĐỒNG
Trụ sở chính: Số 230 Hoàng Văn Thụ - Phường 1 - TP.Bảo Lộc - Lâm Đồng
Điện thoại: 0263.3753999; Fax: 0263.3742222
Chi nhánh: Số 18 Trần Phú - Phường 3 - TP.Đà Lạt - Lâm Đồng
Điện thoại: 0263.3833159; Fax: 0263.3533159
Email: tdclamdong@gmail.com
 
                    Lượt truy cập: 

97630