TRANG CHỦ 
  LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG  

  BẢNG GIÁ DỊCH VỤ  

  TRANG TIN LIÊN KẾT  
  
Sở Khoa học và Công nghệ
Chi cục TC - ĐL - CL
Trung tâm ứng dụng KH&CN
BQL Khu NNUDCNC
Liên hiệp các hội KH&KT

Phân tích - Kiểm nghiệm

I. Nhận mẫu kiểm nghiệm:

Bước 1: Nhận mẫu từ khách hàng – Thu thập thông tin vào BM-TN 03-01

Sau khi xem xét/nhận mẫu thử nghiệm của khách hàng Trung tâm phân chia mẫu về cho các phòng hoặc đơn vị thuê bên ngoài như sau:

- Phòng kiểm nghiệm Đà Lạt: BM-TN 00-01

- Phòng kiểm nghiệm Bảo Lộc: BM-PTCN 05-05( gửi nội bộ)

- Trường hợp có mẫu Trung tâm không làm thì gửi mẫu ra bên ngoài để kiểm nghiệm (Ví dụ: Viện nghiện cứu hạt nhân Đà Lạt) giá Tên chỉ tiêu nhân thêm 30%.

Lưu ý:

-  Thông tin khách hàng các phòng và bên ngoài không được biết, Các phòng và bên ngoài chỉ biết mã số và ngày tháng năm.

-  BM-TN 03-01: + Phương pháp thử: Lấy tự động và điền thông tin

                        + Có thể chèn mã số, ngày tháng năm
 
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG LÂM ĐỒNG
Trụ sở chính: Số 230 Hoàng Văn Thụ - Phường 1 - TP.Bảo Lộc - Lâm Đồng
Điện thoại: 0263.3753999; Fax: 0263.3742222
Chi nhánh: Số 18 Trần Phú - Phường 3 - TP.Đà Lạt - Lâm Đồng
Điện thoại: 0263.3833159; Fax: 0263.3533159
Email: tdclamdong@gmail.com
 
                    Lượt truy cập: 

97624