TRANG CHỦ 
  LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG  

  BẢNG GIÁ DỊCH VỤ  

NĂNG LỰC THỬ NGHIỆM VẬT LIỆU XÂY DỰNG

 1. Xi măng - 2. Bê tông - 3. Thép

 4. Cát - 5. Đá

 6. Gạch rỗng – gạch đặc đất sét nung - 7. Gạch lát nền

 8. Ngói - 9. Trụ điện - 10. Ống cống - 11. Vữa - 12. Vôi

 13. Cấp phối

 14. Gạch bê tông - 15. Gạch bê tông nhẹ khí chưng áp - 16. Gạch bê tông nhẹ bọt khí không chưng áp

 17. Gạch bát tràng & gạch lát nền - 18. Gạch Terrazzo

 

 


   
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG LÂM ĐỒNG
Trụ sở chính: Số 230 Hoàng Văn Thụ - Phường 1 - TP.Bảo Lộc - Lâm Đồng
Điện thoại: 0263.3753999; Fax: 0263.3742222
Chi nhánh: Số 18 Trần Phú - Phường 3 - TP.Đà Lạt - Lâm Đồng
Điện thoại: 0263.3833159; Fax: 0263.3533159
Email: tdclamdong@gmail.com
 
                    Lượt truy cập: 

95888