TRANG CHỦ 
  LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG  

  BẢNG GIÁ DỊCH VỤ  

Thử nghiệm vi sinh

Đồ uống có cồn - Sữa và các sản phẩm của sữa (19/01/2018 )

5

Đồ uống có cồn

Coliforms

TCVN 6848:2007

10 ml

5-7 ngày

250.000

E.coli giả định

TCVN 6846:2007

110 ml

5-7 ngày

200.000

Tổng số vi sinh vật hiếu khí

TCVN 4884:2005

10 ml

5-7 ngày

150.000

Clostridium perfringens (bào tử vi khuẩn kỵ khí khử Sunfit)

TCVN 4991:2005

10 ml

5-7 ngày

150.000

Tổng số bào tử nấm men, nấm mốc

TCVN 8275-1:2010

10 ml

5-7 ngày

150.000

Streptococci feacalis

TCVN 6189-2:1996

750 ml

5-7 ngày

150.000

6

Sữa và các sản phẩm của sữa

Tổng số bào tử nấm men, nấm mốc ở 250C

TCVN 6265:2007

10 ml

5-7 ngày

150.000

E.coli giả định

TCVN 6505-2:2007

(CFU)

10 ml

5-7 ngày

200.000

Listeria monocytogenes giả định

TCVN 6401:1998

80 ml

5-7 ngày

250.000

Staphylococcus aureus

TCVN 4830-3:2005

10 ml

5-7 ngày

150.000

Salmonella

TCVN 6402:2007

80 ml

5-7 ngày

300.000

Tổng số vi sinh vật hiếu khí ở 300C

TCVN 7901:2008

10 ml

5-7 ngày

150.000

Tổng số vi sinh vật hiếu khí ở 370C

TCVN 8177:2009

10 ml

5-7 ngày

150.000

 


Các tin khác:


 
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG LÂM ĐỒNG
Trụ sở chính: Số 230 Hoàng Văn Thụ - Phường 1 - TP.Bảo Lộc - Lâm Đồng
Điện thoại: 0263.3753999; Fax: 0263.3742222
Chi nhánh: Số 18 Trần Phú - Phường 3 - TP.Đà Lạt - Lâm Đồng
Điện thoại: 0263.3833159; Fax: 0263.3533159
Email: tdclamdong@gmail.com
 
                    Lượt truy cập: 

53770