TRANG CHỦ 
  LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG  

  BẢNG GIÁ DỊCH VỤ  

Cập nhật thử nghiệm hóa lý

Sửa - Giấy và sản phẩm giấy - Vở - Than (19/01/2018 )

TT

Sản phẩm

Chỉ tiêu

Phương pháp thử

Lượng mẫu nhận

Thời gian dự kiến trả kết quả

Giá VAT

(đồng)

22

Sữa

Hàm lượng thuốc BVTV nhóm Clo hữu cơ

TCVN 7082-1,2:2010

1L

3-5 ngày

700.000

23

Giấy và sản phẩm giấy

Hàm lượng Formandehyt

TCVN 8308:2010

0,5kg

3-5 ngày

525.000

Định lượng bìa

TCVN 1270:2008

0,5kg

3-5 ngày

120.000

pH

TCVN 7066-1:2008

0,5kg

3-5 ngày

80.000

Thời gian hấp thụ nước và khả năng hấp thụ nước

TCVN 8309-8:2010

0,5kg

3-5 ngày

120.000

24

Vở

Số trang

Đếm

1 cuốn

3-5 ngày

120.000

Định lượng bìa

TCVN 1270:2008

1 cuốn

3-5 ngày

120.000

Chỉ tiêu ngoại quan

TCVN 5899:2001

1 cuốn

3-5 ngày

120.000

Định lượng tờ ruột

TCVN 1270:2000

1 cuốn

3-5 ngày

120.000

Tỷ trọng

Khối lượng

1 cuốn

3-5 ngày

120.000

Độ hút nước

TCVN 6726:2000

1 cuốn

3-5 ngày

120.000

Độ ẩm

TCVN 1867:2001

1 cuốn

3-5 ngày

120.000

Độ tro

TCVN 1964:2001

1 cuốn

3-5 ngày

120.000

Dòng kẻ

TCVN 6726:2000

1 cuốn

3-5 ngày

120.000

Kích thước vở

TCVN 1270:2000

1 cuốn

3-5 ngày

120.000

25

Than

Nhiệt

TCVN 200:1995

1 kg

3-5 ngày

150.000

Độ tro

TCVN 173:1995

1 kg

3-5 ngày

150.000

Hàm lượng Lưu huỳnh

TCVN 4914:2007

1 kg

3-5 ngày

150.000

Hàm lượng chất bốc

TCVN 174:2007

1 kg

3-5 ngày

150.000

Độ ẩm

TCVN 172:2007

1 kg

3-5 ngày

100.000

Hàm lượng Nitơ

TCVN 6014:2007

1 kg

3-5 ngày

150.000

Hàm lượng Photpho

TCVN 254-1-2:2009

1 kg

3-5 ngày

150.000

Hàm lượng Carbon

TCVN 255:2007

1 kg

3-5 ngày

150.000

 


Các tin khác:
Trang 1/2 trang


 
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG LÂM ĐỒNG
Trụ sở chính: Số 230 Hoàng Văn Thụ - Phường 1 - TP.Bảo Lộc - Lâm Đồng
Điện thoại: 0263.3753999; Fax: 0263.3742222
Chi nhánh: Số 18 Trần Phú - Phường 3 - TP.Đà Lạt - Lâm Đồng
Điện thoại: 0263.3833159; Fax: 0263.3533159
Email: tdclamdong@gmail.com
 
                    Lượt truy cập: 

68003