TRANG CHỦ 
  LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG  

  BẢNG GIÁ DỊCH VỤ  

Cập nhật thử nghiệm hóa lý

Ngũ cốc và sản phẩm làm từ ngũ cốc - Áo len - Thủy sản (18/01/2018 )

TT

Sản phẩm

Chỉ tiêu

Phương pháp thử

Lượng mẫu nhận

Thời gian dự kiến trả kết quả

Giá VAT

(đồng)

11

Ngũ cốc và sản phẩm làm từ ngũ cốc

Hàm lượng chất béo

TCVN 6555:2011

0.5 kg

3-5 ngày

150.000

Hàm lượng protein (Nito)

TCVN 8125:2009

0.5 kg

3-5 ngày

150.000

Hàm lượng đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật

TCVN 8320:2010

0.5 kg

3-5 ngày

700.000

Aflatoxin

PPNB-TN009

0.5 kg

3-5 ngày

800.000

12

Áo len

Hàm lượng Formandehyt

Trắc quang so màu

1 áo

3-5 ngày

525.000

13

Thủy sản

Haøm löôïng Nitô toàn phần

TCVN 5107:1993

0.5 kg

3-5 ngày

150.000

Haøm löôïng Nitô axit amin

TCVN 5107:1993

0.5 kg

3-5 ngày

150.000

Hàm lượng Nito-amin-amoniac

TCVN 3707:1990

0.5 kg

3-5 ngày

150.000

Haøm löôïng Nitô amoniac

TCVN 5107:1993

0.5 kg

3-5 ngày

150.000

Hàm lượng Ure

TCVN 8024:2009

0.5 kg

3-5 ngày

150.000

Phát hiện axit Boric và muối Borat

TCVN 8343:2010

0.5 kg

3-5 ngày

100.000

Dư lượng HCBVTV nhóm Photpho hữu cơ

TCVN 8347:2010

0.5 kg

3-5 ngày

700.000

Dư lượng HCBVTV nhóm Clo hữu cơ

TCVN 8346:2010

0.5 kg

3-5 ngày

700.000

Hàm lượng axit

TCVN 3702:2009

0.5 kg

3-5 ngày

100.000

Hàm lượng Natri Clorua (NaCl)

TCVN 3701:2009

0.5 kg

3-5 ngày

150.000

Hàm lượng chất béo

TCVN 3703:2009

0.5 kg

3-5 ngày

150.000

Định tính Sunfua

TCVN 3699:1990

0.5 kg

3-5 ngày

100.000

Định tính NH3

TCVN 3699:1990

0.5 kg

3-5 ngày

100.000

Hàm lượng nước

TCVN 3700:1990

0.5 kg

3-5 ngày

100.000

Hàm lượng tro

TCVN 5105:1990

0.5 kg

3-5 ngày

150.000

 


Các tin khác:


 
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG LÂM ĐỒNG
Trụ sở chính: Số 230 Hoàng Văn Thụ - Phường 1 - TP.Bảo Lộc - Lâm Đồng
Điện thoại: 0263.3753999; Fax: 0263.3742222
Chi nhánh: Số 18 Trần Phú - Phường 3 - TP.Đà Lạt - Lâm Đồng
Điện thoại: 0263.3833159; Fax: 0263.3533159
Email: tdclamdong@gmail.com
 
                    Lượt truy cập: 

68031