TRANG CHỦ 
  LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG  

  BẢNG GIÁ DỊCH VỤ  

Cập nhật thử nghiệm hóa lý

Thức ăn gia súc (18/01/2018 )

TT

Sản phẩm

Chỉ tiêu

Phương pháp thử

Lượng mẫu nhận

Thời gian dự kiến trả kết quả

Giá VAT

(đồng)

 

10

Thức ăn gia súc

Hàm lượng protein thoâ

TCVN 4328-1:2007

0.5 kg

3-5 ngày

150.000

Hàm lượng chất béo (Lipit)

TCVN 4331:2001

0.5 kg

3-5 ngày

150.000

Hàm lượng canxi

TCVN 1526-1:2007

0.5 kg

3-5 ngày

150.000

Hàm lượng muối NaCl (hoặc Clorua)

TCVN 4806:2007

0.5 kg

3-5 ngày

150.000

Hàm lượng photpho

TCVN 1525:2001

0.5 kg

3-5 ngày

150.000

Xác định độ ẩm

TCVN 4326:2001

0.5 kg

3-5 ngày

100.000

Hàm lượng chất sơ thô

TCVN 4329: 2007

0.5 kg

3-5 ngày

200.000

Hàm lượng chất bay hơi

TCVN 4326:2001

0.5 kg

3-5 ngày

120.000

Màu sắc

TCVN 1532:1986

0.5 kg

3-5 ngày

50.000

Mùi

TCVN 1532:1986

0.5 kg

3-5 ngày

50.000

VỊ

TCVN 1532:1986

0.5 kg

3-5 ngày

50.000

Ngoại hình

TCVN 1532:1986

0.5 kg

3-5 ngày

50.000

Hàm lượng tạp chất Sắt

TCVN 1537:1974

0.5 kg

3-5 ngày

80.000

Hàm lượng Asen

TCVN 8427:2010

0.5 kg

3-5 ngày

220.000

Hàm lượng Thủy ngân

TCVN 7604:2007

0.5 kg

3-5 ngày

220.000

Hàm lượng Cu

PPNB-TN001

0.5 kg

3-5 ngày

180.000

Hàm lượng Pb

PPNB-TN001

0.5 kg

3-5 ngày

180.000

Hàm lượng Zn

PPNB-TN001

0.5 kg

3-5 ngày

180.000

Hàm lượng Cd

PPNB-TN001

0.5 kg

3-5 ngày

180.000

Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật nhóm photpho hữu cơ

TCVN 8676: 2011

0.5 kg

3-5 ngày

700.000

Hàm lượng đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật

TCVN 8319: 2010

0.5 kg

3-5 ngày

700.000

Hàm lượng tro thô (tổng)

TCVN 4327:2007

0.5 kg

3-5 ngày

150.000

Aflatoxin

PPNB-TN009

0.5 kg

3-5 ngày

800.000

 


Các tin khác:


 
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG LÂM ĐỒNG
Trụ sở chính: Số 230 Hoàng Văn Thụ - Phường 1 - TP.Bảo Lộc - Lâm Đồng
Điện thoại: 0263.3753999; Fax: 0263.3742222
Chi nhánh: Số 18 Trần Phú - Phường 3 - TP.Đà Lạt - Lâm Đồng
Điện thoại: 0263.3833159; Fax: 0263.3533159
Email: tdclamdong@gmail.com
 
                    Lượt truy cập: 

68020