TRANG CHỦ 
  LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG  

  BẢNG GIÁ DỊCH VỤ  

Cập nhật thử nghiệm hóa lý

Phân hữu cơ vi sinh, Than bùn (02/10/2017 )

TT

Sản phẩm

Chỉ tiêu

Phương pháp thử

Lượng mẫu nhận

Thời gian dự kiến trả kết quả

Giá VAT

(đồng)

2

Phân hữu cơ vi sinh, Than bùn

Hàm lượng Nitô

TCVN 8557:2010

0.5 kg

3-5 ngày

150.000

Hàm lượng P2O5

TCVN 8563:2010

0.5 kg

3-5 ngày

150.000

Hàm lượng K2O

TCVN 8562:2010

0.5 kg

3-5 ngày

150.000

Hàm lượng chất hữu cơ (Cacbon tổng số)

TCVN 9294:2012

0.5 kg

3-5 ngày

150.000

Hàm lượng axít humic (Cacbon dễ tiêu, mùn)

TCVN 8561:2010

0.5 kg

3-5 ngày

150.000

Độ ẩm

TCVN 9297:2012

0.5 kg

3-5 ngày

100.000

 


Các tin khác:


 
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG LÂM ĐỒNG
Trụ sở chính: Số 230 Hoàng Văn Thụ - Phường 1 - TP.Bảo Lộc - Lâm Đồng
Điện thoại: 0263.3753999; Fax: 0263.3742222
Chi nhánh: Số 18 Trần Phú - Phường 3 - TP.Đà Lạt - Lâm Đồng
Điện thoại: 0263.3833159; Fax: 0263.3533159
Email: tdclamdong@gmail.com
 
                    Lượt truy cập: 

68030