TRANG CHỦ 
  LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG  

  BẢNG GIÁ DỊCH VỤ  

Cập nhật thử nghiệm hóa lý

Phân NPK (02/10/2017 )

TT

Sản phẩm

Chỉ tiêu

Phương pháp thử

Lượng mẫu nhận

Thời gian dự kiến trả kết quả

Giá VAT

(đồng)

1

Phân NPK

Hàm lượng Mg

TCVN 5815:2001

0.5 kg

3-5 ngày

150.000

Hàm lượng Ca

TCVN 5815:2001

0.5 kg

3-5 ngày

150.000

Hàm lượng Nitô (đạm)

TCVN 8557:2010

0.5 kg

3-5 ngày

150.000

Hàm P2O5 hữu hiệu (dễ tiêu)

TCVN 8559:2010

0.5 kg

3-5 ngày

150.000

Hàm lượng Photpho tổng số

TCVN 8563:2010

0.5 kg

3-5 ngày

150.000

Hàm lượng K2O tổng

TCVN 8562:201

0.5 kg

3-5 ngày

150.000

Hàm lượng Kali  hữu hiệu (dễ tiêu)

TCVN 8560:2010

0.5 kg

3-5 ngày

150.000

Hàm lượng Lưu huỳnh (S)

TCVN 9296:2012

0.5 kg

3-5 ngày

150.000

Hàm lượng muối NaCl

Quang kế ngọn lửa

TCVN 8558:2010

0.5kg

3-5 ngày

150.000

Hàm lượng clo hòa tan trong nước

TCVN 8558:2010

0.5kg

3-5 ngày

150.000

Độ ẩm

TCVN 9297:2012 (phân bón thể rắn)

TCVN 2620:1994 (phân u rê)

0.5 kg

3-5 ngày

100.000

Hàm lượng As

TCVN 8467:2010

0.5 kg

3-5 ngày

220.000

Hàm lượng Hg

TCVN 8882:2011

0.5 kg

3-5 ngày

220.000

Hàm lượng Cu

PPNB-TN011

0.5 kg

3-5 ngày

180.000

Hàm lượng Pb

PPNB-TN011

0.5 kg

3-5 ngày

180.000

Hàm lượng Zn

PPNB-TN011

0.5 kg

3-5 ngày

180.000

Hàm lượng Cd

PPNB-TN011

0.5 kg

3-5 ngày

180.000

Hàm lượng Co

TCVN 9287:2012

0.5 kg

3-5 ngày

180.000

Hàm lượng Axit humix

(Cacbon dễ tiêu, mùn)

TCVN 8561:2010

0.5 kg

3-5 ngày

150.000

Hàm lượng Axit furic

TCVN 8561:2010

0.5 kg

3-5 ngày

150.000

Hàm lượng Mn

TCVN 9288:2012

0.5 kg

3-5 ngày

180.000

Hàm lượng Fe

Trắc quang so màu

0.5 kg

3-5 ngày

180.000

Hàm lượng Bo

PPNB-TN006

Trắc quang so màu

0.5 kg

3-5 ngày

180.000

Hàm lượng Mo

TCVN 9283:2012

0.5 kg

3-5 ngày

180.000

Hàm lượng Mn

TCVN 9288:2012

0.5 kg

3-5 ngày

180.000

Hàm lượng Boocdo

Chuẩn độ+ Cực phổ + kết tủa

0.5 kg

3-5 ngày

180.000

Tỷ trọng

Khối lượng

 

3-5 ngày

100.000

 
 
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG LÂM ĐỒNG
Trụ sở chính: Số 230 Hoàng Văn Thụ - Phường 1 - TP.Bảo Lộc - Lâm Đồng
Điện thoại: 0263.3753999; Fax: 0263.3742222
Chi nhánh: Số 18 Trần Phú - Phường 3 - TP.Đà Lạt - Lâm Đồng
Điện thoại: 0263.3833159; Fax: 0263.3533159
Email: tdclamdong@gmail.com
 
                    Lượt truy cập: 

68019