TRANG CHỦ 
  LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG  

  BẢNG GIÁ DỊCH VỤ  

  TRANG TIN LIÊN KẾT  
  
Sở Khoa học và Công nghệ
Chi cục TC - ĐL - CL
Trung tâm ứng dụng KH&CN
BQL Khu NNUDCNC
Liên hiệp các hội KH&KT

  TIN HOẠT ĐỘNG  
Tin hoạt động

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng: 10 năm hình thành và phát triển (04/09/2019 )

Trung tâm (tiền thân là Trung tâm Phân tích và Chứng nhận Chất lượng) được thành lập năm 2010 theo Quyết định số 1385/QĐ-UBND ngày 29/06/2010 của UBND tỉnh Lâm Đồng; sau đổi tên thành Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo Quyết định số 138/QĐ-SKHCN ngày 22/9/2016 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng.

Trung tâm có trụ sở chính tại số 230 Hoàng Văn Thụ, phường 1, thành phố Bảo Lộc và Chi nhánh tại số 18 Trần Phú, phường 3, thành phố Đà Lạt.

Hiện Trung tâm có 26 viên chức và người lao động, trong đó có 4 thạc sỹ, 19 đại học, cao đẳng và 3 lao động khác.

Với cơ sở vật chất, trang thiết bị phòng thí nghiệm được đầu tư đồng bộ, hiện đại; đội ngũ cán bộ kỹ thuật có trình độ chuyên môn sâu, được đào tạo và cập nhật kiến thức thường xuyên, trong thời gian qua, ngoài nhiệm vụ phục vụ công tác quản lý nhà nước, Trung tâm đã đồng hành, phối hợp và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện các dịch vụ kỹ thuật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Sau gần 10 năm hình thành và phát triển, Trung tâm đã đạt được một số kết quả nổi bật, cụ thể như sau:

Hoạt động phân tích, kiểm nghiệm

Trung tâm có chức năng thực hiện phân tích, kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa được sản xuất và lưu thông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng phục vụ công tác quản lý nhà nước; chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy và giám định sản phẩm hàng hóa, quá trình, dịch vụ phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam, khu vực, quốc tế và các tổ chức khác; kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo và chuẩn đo lường; hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, đào tạo, chuyển giao công nghệ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Hoạt động phân tích, kiểm nghiệm tại Trung tâm được công nhận đạt yêu cầu tiêu chuẩn về năng lực phòng thí nghiệm, hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017; đây là một trong những hoạt động được Trung tâm triển khai đầu tư tương đối bài bản, tập trung tối đa nguồn lực và trang thiết bị hiện đại. Năng lực thử nghiệm của Trung tâm ngày càng được khẳng định, số lượng chỉ tiêu thử nghiệm được công nhận và chỉ định tăng hàng năm. Hiện nay, có 124 chỉ tiêu được công nhận theo ISO/IEC 17025, trong đó 73 chỉ tiêu về hóa lý, 17 chỉ tiêu về vi sinh, 34 chỉ tiêu về vật liệu xây dựng.

Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, Trung tâm đã đầu tư hệ thống trang thiết bị thử nghiệm hiện đại phục vụ cho các hoạt động phân tích hóa lý, vi sinh, vật liệu xây dựng; trang thiết bị và chuẩn đo lường phục vụ hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo và chuẩn đo lường…

Hàng năm, Trung tâm triển khai phân tích khoảng 3.000 mẫu sản phẩm với hơn 14.000 chỉ tiêu hóa lý, vi sinh, vật liệu xây dựng cho người dân và doanh nghiệp. Ngoài ra, Trung tâm còn phối hợp với các ban, ngành, địa phương thực hiện các đợt thanh, kiểm tra và phân tích chất lượng sản phẩm thực phẩm, đất, phân bón… phục vụ công tác quản lý nhà nước trên địa bàn; phối hợp với thành phố Đà Lạt triển khai phân tích, đánh giá chất lượng sản phẩm cho các đơn vị, doanh nghiệp sản suất rau, hoa làm cơ sở cho thành phố cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”.

Nhằm đáp ứng yêu cầu công việc, Trung tâm đã đào tạo 5 kiểm định viên trên các lĩnh vực về độ dài, khối lượng, dung tích, dung lượng, áp suất, điện; 7 chuyên gia kỹ thuật, trong đó 4 chuyên gia đánh giá trưởng cho hoạt động chứng nhận chất lượng; 10 kiểm nghiệm viên. Ngoài ra, còn tổ chức đào tạo, tập huấn cho các cán bộ về nhận thức ISO 9001:2008, ISO 17025:2017, đánh giá nội bộ, tính toán độ không đảm bảo đo, bảo hành thiết bị và kỹ thuật thử nghiệm khác.

Hoạt động chứng nhận

Hoạt động chứng nhận chất lượng của Trung tâm đã được công nhận phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17065:2012, được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chứng nhận đăng ký hoạt động tại Quyết định số 2621/TĐC-HCHQ ngày 18/9/2018.

Với đội ngũ chuyên gia hoạt động trong nhiều lĩnh vực của đơn vị và phối hợp với các đơn vị trên địa bàn, trong những năm qua, Trung tâm đã tiến hành đánh giá chứng nhận cho 160 cơ sở, doanh nghiệp về tiêu chuẩn VietGAP áp dụng cho sản phẩm trồng trọt với gần 1.500 ha và chứng nhận chất lượng cho một số sản phẩm như: chè, cà phê, nước uống đóng chai, đồ uống có cồn, gạch ngói xây dựng của các đơn vị sản xuất. Hiện nay, hàng năm, Trung tâm thực hiện đánh giá chứng nhận mới cho hơn 50 cơ sở, doanh nghiệp; duy trì khoảng 100 cơ sở, doanh nghiệp về tiêu chuẩn VietGAP áp dụng cho sản phẩm trồng trọt, trong đó 85 cơ sở trong tỉnh với tổng diện tích quản lý hơn 600 ha và 15 cơ sở ngoài tỉnh với diện tích gần 200 ha.

Nghiên cứu, ứng dụng triển khai

Bên cạnh các hoạt động phân tích, kiểm nghiệm các mẫu sản phẩm theo yêu cầu phục vụ công tác quản lý nhà nước và yêu cầu của người dân, doanh nghiệp, trong thời gian qua, Trung tâm còn tăng cường tham gia thực hiện các chương trình đề án, dự án trọng điểm của các địa phương trong và ngoài tỉnh như phối hợp với các huyện, thành phố tiến hành khảo sát, phân tích chất lượng 470 mẫu đất về các chỉ tiêu hóa, lý cho 19 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh Lâm Đồng; phân tích chất lượng mẫu đất, nước và sản phẩm đặc thù của tỉnh Ninh Thuận thuộc Đề án Chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Đồng thời, Trung tâm đã triển khai 20 đề tài, dự án, trong đó có 2 dự án cấp nhà nước. Qua việc thực hiện nghiên cứu các đề tài, dự án đã giúp nâng cao trình độ chuyên môn, tổ chức triển khai nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ của Trung tâm.

Hoạt động đo lường

Hoạt động này được hình thành trên cơ sở tiếp nhận hoạt động dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo và chuẩn đo lường từ Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng từ tháng 3/2017. Tuy mới được hình thành nhưng với đội ngũ cán bộ kỹ thuật giàu kinh nghiệm, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao và trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, hoạt động đo lường đã từng bước đi vào ổn định và ngày càng phát triển.

Hiện nay, Trung tâm đã thực hiện kiểm định 19/60 phương tiện đo theo quy định tại Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2. Trong đó, một số lĩnh vực trọng tâm phục vụ công tác quản lý nhà nước đã được Trung tâm tập trung thực hiện gồm:

- Lĩnh vực kinh doanh xăng - dầu: thực hiện kiểm định 1.157 cột đo xăng, dầu của 245/280 cửa hàng kinh doanh xăng - dầu trên địa bàn tỉnh (chiếm 87,5%),  góp phần phục vụ công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh bán lẻ xăng - dầu.

- Lĩnh vực kinh doanh taxi: thực hiện kiểm định đồng hồ taximet cho 6/7 hãng taxi với 1.350 phương tiện (chiếm 81,5%), góp phần phục vụ công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh taxi trên toàn tỉnh.

- Lĩnh vực y tế: thực hiện kiểm định các phương tiện đo trong lĩnh vực y tế như máy đo điện tim, điện não, huyết áp, cân sức khỏe… phục vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực phương tiện đo nhóm 2 sử dụng trong y tế, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả khám, chữa bệnh tại các cơ sở, bệnh viện, Trung tâm Y tế trên trong tỉnh.

- Lĩnh vực điện, nước: phối hợp với Công ty Điện lực Lâm Đồng, Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc, Đức Trọng tiến hành kiểm định đối chứng đồng hồ điện, nước phục vụ công tác quản lý nhà nước trên địa bàn theo chỉ định của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

- Thực hiện kiểm định cân dùng trong bán lẻ, cân ô tô theo nhu cầu của người dân để phục vụ sản xuất, kinh doanh, góp phần củng cố, nâng cao niềm tin đối với người tiêu dùng.

Bên cạnh hoạt động kiểm định, Trung tâm từng bước tăng cường tiềm lực mở rộng lĩnh vực hoạt động hiệu chuẩn. Hiện Trung tâm được chỉ định thực hiện hiệu chuẩn phương tiện đo gồm: quả cân có cấp chính xác M1 đến 20 kg, quả cân chuẩn F2 (1 g - 10 kg); bình chuẩn kim loại hạng 2 dung tích đến 1.000 lít; áp kế chuẩn kiểu chỉ thị số và tương tự đến 600 bar; cân cấp chính xác III có mức cân đến 60 tấn (cân trạm trộn bê tông…).

Sự phát triển lớn mạnh trong các lĩnh vực kiểm nghiệm, thử nghiệm, kiểm định, chứng nhận của Trung tâm trong gần 10 năm qua, đã ghi dấu cho sự trưởng thành của Trung tâm nói riêng và hoạt động dịch vụ khoa học và công nghệ nói chung, góp phần nâng cao vị thế của Trung tâm trong việc giúp các doanh nghiệp hiểu hơn về ý nghĩa, giá trị lợi ích khi các sản phẩm được công nhận đạt tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam; đồng thời, tăng cơ hội mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm đến các nước trong khu vực và thế giới, phục vụ hiệu quả sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Xác định nhiệm vụ trọng tâm của Trung tâm là phục vụ ngày càng hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ cho khách hàng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Trong thời gian tới, Trung tâm tiếp tục duy trì, triển khai hiệu quả trên các lĩnh vực Trung tâm được giao, đồng thời thực hiện lộ trình mở rộng, nâng cao năng lực hoạt động trên một số lĩnh vực như: hiệu chuẩn phương tiện, thiết bị đo lường; mở rộng các chỉ tiêu thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa… Đây là những bước đi cần thiết để phát triển hoạt động của Trung tâm, đáp ứng nhu cầu của xã hội, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh trong tình hình mới.


Tin khác: 
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG LÂM ĐỒNG
Trụ sở chính: Số 230 Hoàng Văn Thụ - Phường 1 - TP.Bảo Lộc - Lâm Đồng
Điện thoại: 0263.3753999; Fax: 0263.3742222
Chi nhánh: Số 18 Trần Phú - Phường 3 - TP.Đà Lạt - Lâm Đồng
Điện thoại: 0263.3833159; Fax: 0263.3533159
Email: tdclamdong@gmail.com
 
                    Lượt truy cập: 

80171