TRANG CHỦ 
  LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG  

  BẢNG GIÁ DỊCH VỤ  

  TRANG TIN LIÊN KẾT  
  
Sở Khoa học và Công nghệ
Chi cục TC - ĐL - CL
Trung tâm ứng dụng KH&CN
BQL Khu NNUDCNC
Liên hiệp các hội KH&KT

  TIN HOẠT ĐỘNG  
Tin hoạt động

Một số hoạt động của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Lâm Đồng 9 tháng đầu năm 2017 (11/10/2017 )

Thực hiện Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 15/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. Theo đó, ngày 08 tháng 3 năm 2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định số 55/2015/QĐ-UBND ngày 29/7/2015 về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 08/12/2016 sở KH&CN Lâm Đồng đã có Quyết định số 187/QĐ-SKHCN về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng.

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lâm Đồng là đơn vị sự nghiệp công lập, hoạt động trong lĩnh vực:

-   Triển khai hoạt động đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý; đánh giá, chứng nhận, hợp chuẩn, hợp quy cho các sản phẩm, hàng hoá, quá trình, dịch vụ và bảo vệ môi trường phù hợp với tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật. Giám định, thẩm định chất lượng sản phẩm hàng hóa xuất nhập khẩu, chất lượng công trình theo quy định của pháp luật;

-   Thực hiện phân tích, thử nghiệm các sản phẩm, hàng hóa, chất lượng môi trường;

-   Kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo và chuẩn đo lường;

-   Giám định trang thiết bị, công nghệ phục vụ sản xuất;

-   Thực hiện dịch vụ về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng gồm: tư vấn, cung cấp, áp dụng và xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đào tạo, cung ứng dịch vụ, bảo hành, bảo trì, sửa chữa; thực hiện dịch vụ về môi trường và các dịch vụ khoa học và công nghệ khác theo quy định của pháp luật;

-   Duy trì độ chính xác và tính pháp lý của các loại chuẩn đo lường của tỉnh giao cho Trung tâm quản lý và sử dụng;

-   Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; chuyển giao công nghệ; ứng dụng công nghệ phục vụ sản xuất, đời sống, bảo vệ môi trường;

Được sự quan tâm của UBND tỉnh, lãnh đạo Sở KH&CN, trong thời gian qua Trung tâm đã được đầu tư về cơ sở vật chất phục vụ công tác chuyên môn gồm trụ sở làm việc tại Bảo Lộc, chi nhánh tại Đà Lạt, máy móc thiết bị được đầu tư tương đối đồng bộ và quan trọng là nhân lực chuyên môn được đào tạo theo yêu cầu hoạt động và chức năng, nhiệm vụ được giao.

Nhờ được đầu tư khá đồng bộ về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn nên hoạt động của Trung tâm trong những năm qua đã đạt được những kết quả khả quan trên nhiều lĩnh vực góp phần phục vụ công tác quản lý nhà nước và phát triển kinh tế xã hội phương, cụ thể kết quả hoạt động trong 9 tháng đầu năm 2017 như sau:

-   Phân tích, kiểm nghiệm trên 3.000 mẫu sản phẩm với gần 12.000 chỉ tiêu về hóa lý, vi sinh, vật liệu xây dựng;

-   Chứng nhận VietGAP và chứng nhận sản phẩm: đã tổ chức đánh giá chứng nhận cho 30 cơ sở mới và thực hiện đánh giám sát định kỳ cho 29 khách hàng theo đúng quy trình thủ tục.

-   Kiểm định trên 10.000 phương tiện đo các loại gồm cọt đo xăng dầu, đồng hồ áp suất và huyết áp kế, công tơ điện, máy đo điện tim, Taximet và cân các loại.

Bên cạnh những kết quả đạt được trong thời gian qua, Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiếp tục phát huy năng lực chuyên môn, đầu tư cơ sở hạ tầng để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ cụ thể sau:

-   Duy trì hoạt động hệ thống ISO/IEC 17025: 2005 và ISO/IEC 17065: 2012;

-   Tổ chức đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ viên chức và người lao động thông qua hoạt động đào tạo nội bộ, trắc nghiệm kỹ năng liên phòng; tổ chức cho cán bộ viên chức và người lao động tham gia các lớp đào tạo nghiệp vụ và học tập nâng cao trình độ chuyên môn.

-   Tiếp tục đầu tư tiềm lực trên các lĩnh vực phân tích, kiểm nghiệm; Kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo và chuẩn đo lường …

-   Giới thiệu quảng bá hoạt động dịch vụ của Trung tâm, nâng cao chất lượng phục vụ và chăm sóc khách hàng.

Xác định nhiệm vụ trọng tâm của Trung tâm trong thời gian tới là phục vụ ngày càng hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng trên địa bàn tỉnh, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ cho khách hàng phục vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương. Trung tâm định hướng sẽ tiếp tục duy trì và thực hiện có hiệu quả các lĩnh vực Trung tâm đang đảm nhận, đồng thời thực hiện lộ trình mở rộng, nâng cao năng lực hoạt động trên một số lĩnh vực như: Hiệu chuẩn phương tiện, thiết bị đo lường; mở rộng các chỉ tiêu thử nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa… Đây là những bước đi cần thiết để phát triển hoạt động của Trung tâm, đáp ứng ngày càng đầy đủ nhu cầu của xã hội trong các lĩnh vực liên quan, phục vụ có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng trên địa bàn tỉnh, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh trong tình hình mới./. 

Lê Thành trung - Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật TĐC


Tin khác: 
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG LÂM ĐỒNG
Trụ sở chính: Số 230 Hoàng Văn Thụ - Phường 1 - TP.Bảo Lộc - Lâm Đồng
Điện thoại: 0263.3753999; Fax: 0263.3742222
Chi nhánh: Số 18 Trần Phú - Phường 3 - TP.Đà Lạt - Lâm Đồng
Điện thoại: 0263.3833159; Fax: 0263.3533159
Email: tdclamdong@gmail.com
 
                    Lượt truy cập: 

68053