TRANG CHỦ 
  LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG  

  BẢNG GIÁ DỊCH VỤ  

  TRANG TIN LIÊN KẾT  
  
Sở Khoa học và Công nghệ
Chi cục TC - ĐL - CL
Trung tâm ứng dụng KH&CN
BQL Khu NNUDCNC
Liên hiệp các hội KH&KT

  VĂN BẢN  
Nội dung: Tìm kiếm mở rộng
                                  

Các văn bản khác :

Số/Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

305.2019/QĐ-VPCNCL 13/05/2019
07/QĐ-TTTĐC 10/05/2019
06/QĐ-TTTĐC 10/05/2019
Biểu số 3 10/05/2019
18/QĐ-TTTDC 08/06/2018
35/QĐ-TTTDC 01/08/2017
1140/QĐ-TĐC 12/07/2017
1139/QĐ-TĐC 12/07/2017
11-QĐTTTĐC 01/03/2017
199.2016/QĐ-VPCNCL 11/05/2016
15/2015/TT-BKHCN 06/04/2016
135.2016/QĐ-VPCNCL 23/03/2016
Trang 1/2 trang


 
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG LÂM ĐỒNG
Trụ sở chính: Số 230 Hoàng Văn Thụ - Phường 1 - TP.Bảo Lộc - Lâm Đồng
Điện thoại: 0263.3753999; Fax: 0263.3742222
Chi nhánh: Số 18 Trần Phú - Phường 3 - TP.Đà Lạt - Lâm Đồng
Điện thoại: 0263.3833159; Fax: 0263.3533159
Email: tdclamdong@gmail.com
 
                    Lượt truy cập: 

67988