TRANG CHỦ 
  LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG  

  BẢNG GIÁ DỊCH VỤ  

Thử nghiệm vật liệu xây dựng

Xi măng - Bê tông - Thép (19/01/2018 )

TT

Sản phẩm

Chỉ tiêu

Phương pháp thử

Lượng mẫu nhận

Thời gian dự kiến trả kết quả

Giá VAT

(đồng)

1

Xi măng

Độ mịn

TCVN 4030 : 2003

500 g

3-5 ngày

60.000

Độ bền nén (3 ngày, 28 ngày)

TCVN 6016 :2011

1kg

3, 28 ngày

450.000

Độ ổn định thể tích

TCVN 6017 :1995

500 g

3-5 ngày

90.000

Khối lượng riêng

TCVN 4030:1985

500 g

3-5 ngày

90.000

Thời gian bắt đầu và kết thúc đông kết

TCVN 6017 :1995

500 g

3-5 ngày

90.000

Lượng nước tiêu chuẩn

TCVN 6017 :1995

1kg

3-5 ngày

60.000

2

Bê tông

Độ bền nén

TCVN 3118 :1993

1 viên

1-2 ngày

90.000

Khoan lấy mẫu bê tông và thử nén

TCVN 3118 :1993

1 viên

3-5 ngày

600.000

3

Thép

Độ bền kéo

 

TCVN 197:2002

60cm (3 cây)

1-2 ngày

≤ 10: 135.000

≤ 20: 210.000

≤ 32: 375.000

>32: 450.000

Độ bền uốn

TCVN 198:2008

60cm (3 cây)

1-2 ngày

≤ 10: 105.000

≤ 20: 135.000

≤ 32: 210.000

≥ 32: 270.000

 
 
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG LÂM ĐỒNG
Trụ sở chính: Số 230 Hoàng Văn Thụ - Phường 1 - TP.Bảo Lộc - Lâm Đồng
Điện thoại: 0263.3753999; Fax: 0263.3742222
Chi nhánh: Số 18 Trần Phú - Phường 3 - TP.Đà Lạt - Lâm Đồng
Điện thoại: 0263.3833159; Fax: 0263.3533159
Email: tdclamdong@gmail.com
 
                    Lượt truy cập: 

68035