TRANG CHỦ 
  LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG  

  BẢNG GIÁ DỊCH VỤ  

Thử nghiệm vi sinh

Trà - Nước (19/01/2018 )

TT

Sản phẩm

Chỉ tiêu

Phương pháp thử

Lượng mẫu nhận

Thời gian dự kiến trả kết quả

Giá VAT

(đồng)

3

Trà

Tổng số bào tử nấm men, nấm mốc

TCVN 8275-2:2010

30 g

5-7 ngày

150.000

Tổng số vi sinh vật hiếu khí

TCVN 4884:2005

30 g

5-7 ngày

150.000

Coliforms

TCVN 6848:2007

30 g

5-7 ngày

250.000

E.coli (giả định)

TCVN 7924-2:2008

30 g

5-7 ngày

200.000

Clostridium perfringens (bào tử vi khuẩn kỵ khí khử sunfit)

TCVN 4991:2005

30 g

5-7 ngày

150.000

Bacillus cereus giả định

TCVN 4992:2005

30 g

5-7 ngày

150.000

4

Nước

Coliforms

TCVN 6187-2:1996

TCVN 6187-1:1996

110 ml

750 ml

5-7 ngày

250.000

E.coli giả định

TCVN 6187-2:1996

TCVN 6187-1:1996

5-7 ngày

200.000

Fecal Coliforms (Coliform chịu nhiệt)

TCVN 6187-2:1996

110 ml

5-7 ngày

250.000

Clostridium perfringens (bào tử vi khuẩn kỵ khí khử Sunfit)

TCVN 6191-2:1996

150 ml

5-7 ngày

150.000

Streptococci feacalis

TCVN 6189-2:1996

750 ml

5-7 ngày

150.000

Pseudomonas aeruginosa

TCVN 8881:2011

750 ml

5-7 ngày

150.000

Salmonella

TCVN 9717:2013

80 ml

5-7 ngày

300.000

Tổng số vi sinh vật hiếu khí

ISO 6222:1999

10 ml

5-7 ngày

150.000

 


Các tin khác:


 
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG LÂM ĐỒNG
Trụ sở chính: Số 230 Hoàng Văn Thụ - Phường 1 - TP.Bảo Lộc - Lâm Đồng
Điện thoại: 0263.3753999; Fax: 0263.3742222
Chi nhánh: Số 18 Trần Phú - Phường 3 - TP.Đà Lạt - Lâm Đồng
Điện thoại: 0263.3833159; Fax: 0263.3533159
Email: tdclamdong@gmail.com
 
                    Lượt truy cập: 

53760