TRANG CHỦ 
  LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG  

  BẢNG GIÁ DỊCH VỤ  

Thử nghiệm vi sinh

Phân bón - Thực phẩm và Thức ăn chăn nuôi (Gồm: SP thực phẩm, rau củ quả, mứt mật, TACN) (19/01/2018 )

TT

Sản phẩm

Chỉ tiêu

Phương pháp thử

Lượng mẫu nhận

Thời gian dự kiến trả kết quả

Giá VAT

(đồng)

1

Phân bón

VSV cố định nitơ

TCVN 6166:2002

30 g

5-7 ngày

300.000

VSV cố định nitơ sống tự do (Azotobacter, Arthrobacter, Enterobacter, Klebsiella)

TCVN 6166:2002

30 g

5-7 ngày

300.000

VSV cố định nitơ sống hội sinh

TCVN 6166:2002

30 g

5-7 ngày

300.000

VSV cố định nitơ sống cộng sinh

TCVN 6166:2002

30 g

5-7 ngày

300.000

VSV phân giải hợp chất phốtpho khó tan

TCVN 6167:1996

30 g

5-7 ngày

300.000

VSV phân giải hợp chất phốtpho vô cơ khó tan

TCVN 6167:1996

30 g

5-7 ngày

300.000

VSV phân giải hợp chất phốtpho hữu cơ khó tan

TCVN 6167:1996

30 g

5-7 ngày

300.000

VSV phân giải xenluloza

TCVN 6168:2002

30 g

5-7 ngày

300.000

Samonella

TCVN 4829:2005

80 g

5-7 ngày

300.000

Aspegillus

TCVN 6168:2002

30 g

5-7 ngày

200.000

Bacillus giả định

TCVN 4992:2005

30 g

5-7 ngày

200.000

Tổng số vi sinh vật

TC010/QĐ-TN

30 g

5-7 ngày

300.000

E. coli giả định

TCVN 6846:2007

30 g

5-7 ngày

200.000

Trichoderma

Đọc đĩa và soi kính hiển vi

30 g

5-7 ngày

200.000

2

Thực phẩm và Thức ăn chăn nuôi

(Gồm: SP thực phẩm, rau củ quả, mứt mật, TACN)

Tổng số vi sinh vật hiếu khí

TCVN 4884:2005

30 g

5-7 ngày

150.000

Tổng số bào tử nấm men, nấm mốc

TCVN 8275-1:2010

TCVN 8275-2:2010

30 g

5-7 ngày

150.000

Coliforms

TCVN 4882:2007

TCVN 6848:2007

30 g

5-7 ngày

250.000

E.coli (giả định)

TCVN 6846:2007

TCVN 7924-2:2008

30 g

5-7 ngày

200.000

Staphylococcus aureus

TCVN 4830-1:2005

30 g

5-7 ngày

150.000

Clostridium perfringens (bào tử vi khuẩn kỵ khí khử sunfit)

TCVN 4991:2005

30 g

5-7 ngày

150.000

Bacillus cereus giả định

TCVN 4992:2005

30 g

5-7 ngày

150.000

Listeria monocytogenes giả định

TCVN 7700-2:2007 (Định lượng)

80 g

5-7 ngày

250.000

Salmonella

TCVN 4829:2005

80 g

5-7 ngày

300.000

Enterobacteriaceae (Strep.)

TCVN 5518-2:2007

(CFU)

30 g

5-7 ngày

200.000

 
 
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG LÂM ĐỒNG
Trụ sở chính: Số 230 Hoàng Văn Thụ - Phường 1 - TP.Bảo Lộc - Lâm Đồng
Điện thoại: 0263.3753999; Fax: 0263.3742222
Chi nhánh: Số 18 Trần Phú - Phường 3 - TP.Đà Lạt - Lâm Đồng
Điện thoại: 0263.3833159; Fax: 0263.3533159
Email: tdclamdong@gmail.com
 
                    Lượt truy cập: 

53752