TRANG CHỦ 
  LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG  

  BẢNG GIÁ DỊCH VỤ  

Cập nhật thử nghiệm hóa lý

Nước mắm - Đo điện- Vàng và hợp kim của vàng (19/01/2018 )

TT

Sản phẩm

Chỉ tiêu

Phương pháp thử

Lượng mẫu nhận

Thời gian dự kiến trả kết quả

Giá VAT

(đồng)

30

Nước mắm

Hàm lượng N toàn phần

TCVN 3705:1990

0,5 lít

3-5 ngày

150.000

Hàm lượng N axit amin

TCVN 3708:1990

0,5 lít

3-5 ngày

150.000

Hàm lượng N amoniac

      TCVN3706:1990

0,5 lít

3-5 ngày

150.000

Hàm lượng axit

TCVN 3702:2009

0,5 lít

3-5 ngày

100.000

Hàm lượng Pb

TCVN 5685:1992

0,5 lít

3-5 ngày

180.000

Hàm lượng Histamin

28 TCN 198 : 2004

0,5 lít

3-5 ngày

500.000

Hàm lượng NaCl

TCVN 3701:2009

0,5 lít

3-5 ngày

150.000

31

Đo điện

Đo điện trở tiếp đất

 

 

 

550.000

32

Vàng và hợp kim của vàng

Đo vàng

TCVN 7055:2002

 

 

20.000

 


Các tin khác:
Trang 1/2 trang


 
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG LÂM ĐỒNG
Trụ sở chính: Số 230 Hoàng Văn Thụ - Phường 1 - TP.Bảo Lộc - Lâm Đồng
Điện thoại: 0263.3753999; Fax: 0263.3742222
Chi nhánh: Số 18 Trần Phú - Phường 3 - TP.Đà Lạt - Lâm Đồng
Điện thoại: 0263.3833159; Fax: 0263.3533159
Email: tdclamdong@gmail.com
 
                    Lượt truy cập: 

67998