TRANG CHỦ 
  LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG  

  BẢNG GIÁ DỊCH VỤ  

Cập nhật thử nghiệm hóa lý

Mật ong - Vôi (19/01/2018 )

TT

Sản phẩm

Chỉ tiêu

Phương pháp thử

Lượng mẫu nhận

Thời gian dự kiến trả kết quả

Giá VAT

(đồng)

28

Mật ong

Hàm lượng nước

TCVN 4069:1985

1 lít

3-5 ngày

100.000

Hàm lượng đường khử

TCVN 1273:1986

1 lít

3-5 ngày

150.000

Hàm lượng đường Saccaroza

TCVN 1273:1986

1 lít

3-5 ngày

150.000

Hàm lượng cặn không tan

 

TCVN 5264:1990

1 lít

3-5 ngày

120.000

Độ chua (acid citric)

TCVN 4073:1985

1 lít

3-5 ngày

100.000

Hàm lượng Asen

TCVN 7770:2007

1 lít

3-5 ngày

220.000

Hàm lượng Cadimi (Cd)

PPVN-TN001

1 lít

3-5 ngày

180.000

Hàm lượng Chì (Pb)

PPNB-TN001

1 lít

3-5 ngày

180.000

Hàm lượng Thủy ngân (Hg)

TCVN 7604:2007

1 lít

3-5 ngày

220.000

29

Vôi

Hàm lượng Cacbon

TCVN 2231:1989

1 kg

3-5 ngày

150.000

Hàm lượng SiO2

TCVN 2231:1989

TCXDVN 312:2004

1 kg

3-5 ngày

180.000

Hàm lượng CaO

TCVN 2231:1989

TCXDVN 312:2004

1 kg

3-5 ngày

150.000

Hàm lượng MgO

TCVN 2331:1989

1 kg

3-5 ngày

150.000

Hàm lượng K2O

TCVN 8562:2010

1 kg

3-5 ngày

150.000

Hàm lượng P2O5

TCVN 1078:1999

1 kg

3-5 ngày

150.000

Hàm lượng Mn

Cực phổ

1 kg

3-5 ngày

180.000

 


Các tin khác:
Trang 1/2 trang


 
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG LÂM ĐỒNG
Trụ sở chính: Số 230 Hoàng Văn Thụ - Phường 1 - TP.Bảo Lộc - Lâm Đồng
Điện thoại: 0263.3753999; Fax: 0263.3742222
Chi nhánh: Số 18 Trần Phú - Phường 3 - TP.Đà Lạt - Lâm Đồng
Điện thoại: 0263.3833159; Fax: 0263.3533159
Email: tdclamdong@gmail.com
 
                    Lượt truy cập: 

67986