TRANG CHỦ 
  LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG  

  BẢNG GIÁ DỊCH VỤ  

Cập nhật thử nghiệm hóa lý

Không khí (19/01/2018 )

TT

Sản phẩm

Chỉ tiêu

Phương pháp thử

Lượng mẫu nhận

Thời gian dự kiến trả kết quả

Giá VAT

(đồng)

26

 

Không khí

Nhiệt độ

Nhiệt kế

 

1-2 ngày

120.000

Độ ẩm

Nhiệt kế

 

1-2 ngày

120.000

Độ ồn

Máy đo khí cầm tay EXTECH 407736

 

1-2 ngày

225.000

Nồng độ SO2

Máy đo khí cầm tay MX-2100

 

1-2 ngày

225.000

Nồng độ NO2

 

1-2 ngày

225.000

Nồng độ CO

 

1-2 ngày

225.000

Nồng độ NH3

 

1-2 ngày

225.000

Nồng độ H2S

 

1-2 ngày

225.000

Nồng độ CxHy

 

1-2 ngày

225.000

Nồng độ NO

 

1-2 ngày

225.000

Nồng độ CO2

 

1-2 ngày

225.000

Nồng độ Toluen

Máy thu khí, GC

 

1-2 ngày

225.000

Nồng độ Benzen

 

1-2 ngày

225.000

Nồng độ Xylen

 

1-2 ngày

225.000

Tốc độ gió

Máy đo khí cầm tay EXTECH

 

1-2 ngày

225.000

Bụi

Máy đo khí cầm tay HD-1100

 

1-2 ngày

300.000

Ánh sáng

Máy đo khí cầm tay EXTECH 407026

 

1-2 ngày

225.000

 


Các tin khác:
Trang 1/2 trang


 
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG LÂM ĐỒNG
Trụ sở chính: Số 230 Hoàng Văn Thụ - Phường 1 - TP.Bảo Lộc - Lâm Đồng
Điện thoại: 0263.3753999; Fax: 0263.3742222
Chi nhánh: Số 18 Trần Phú - Phường 3 - TP.Đà Lạt - Lâm Đồng
Điện thoại: 0263.3833159; Fax: 0263.3533159
Email: tdclamdong@gmail.com
 
                    Lượt truy cập: 

68065