TRANG CHỦ 
  LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG  

  BẢNG GIÁ DỊCH VỤ  

Cập nhật thử nghiệm hóa lý

Rau, củ, quả (19/01/2018 )

TT

Sản phẩm

Chỉ tiêu

Phương pháp thử

Lượng mẫu nhận

Thời gian dự kiến trả kết quả

Giá VAT

(đồng)

18

Rau, củ, quả

Hàm lượng Cu

PPNB –TN 001

1 kg

3-5 ngày

180.000

Hàm lượng Zn

PPNB –TN 001

1 kg

3-5 ngày

180.000

Hàm lượng Cd

PPNB –TN 001

1 kg

3-5 ngày

180.000

Hàm lượng Pb

PPNB –TN 001

1 kg

3-5 ngày

180.000

Hàm lượng As

TCVN 7770:2007

1 kg

3-5 ngày

220.000

Hàm lượng Hg

TCVN 7604:2007

1 kg

3-5 ngày

220.000

Hàm lượng Nitrat

TCVN 7767:2007

PPNB-TN007

Trắc quang so màu

1 kg

3-5 ngày

120.000

Axit Ascobic ( Vitamin C)

PPNB-TN004

1 kg

3-5 ngày

200.000

Hàm lượng axit formic

TCVN 7812-2:2007

1 kg

3-5 ngày

100.000

Hàm lượng Fe

TCVN 8119:2009

1 kg

3-5 ngày

180.000

Hàm lượng Sunfua dioxit (SO2)

TCVN 8121:2009 (dạng lỏng

TCVN 6641:2000 (dạng khô)

1 kg

3-5 ngày

250.000

Độ kiềm của tro tổng số và tro tan trong trong axit

TCVN 8120:2009

1 kg

3-5 ngày

100.000

Độ axit

TCVN 5483:2007

1 kg

3-5 ngày

100.000

Hàm lượng Thiếc

TCVN 5496:2007

1 kg

3-5 ngày

180.000

Dư lượng hóa chất nhóm Clo hữu cơ

PPNB-TN014

1 kg

3-5 ngày

700.000

Dư lượng hóa chất nhóm Photpho(lân) hữu cơ

TCVN 8319: 2010

1 kg

3-5 ngày

700.000

Dư lượng hóa chất nhóm Carbamat

HPLC

1 kg

3-5 ngày

700.000

1 chỉ tiêu dư lượng

 

 

 

220.000

 


Các tin khác:
Trang 1/2 trang


 
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG LÂM ĐỒNG
Trụ sở chính: Số 230 Hoàng Văn Thụ - Phường 1 - TP.Bảo Lộc - Lâm Đồng
Điện thoại: 0263.3753999; Fax: 0263.3742222
Chi nhánh: Số 18 Trần Phú - Phường 3 - TP.Đà Lạt - Lâm Đồng
Điện thoại: 0263.3833159; Fax: 0263.3533159
Email: tdclamdong@gmail.com
 
                    Lượt truy cập: 

67982