TRANG CHỦ 
  LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG  

  BẢNG GIÁ DỊCH VỤ  

Cập nhật thử nghiệm hóa lý

Nước trộn bê tông (19/01/2018 )

TT

Sản phẩm

Chỉ tiêu

Phương pháp thử

Lượng mẫu nhận

Thời gian dự kiến trả kết quả

Giá VAT

(đồng)

17

Nước trộn bê tông

pH

TCVN 6492:2011

2 lít

1-2 ngày

80.000

Hàm lượng chất hữu cơ

TCVN 2671:1978

2 lít

3-5 ngày

120.000

Hàm lượng ion sulfat ( SO42-)

TCVN 6200:1996

2 lít

3-5 ngày

120.000

Hàm lượng ion Clo (Cl-)

TCVN 6194:1996

2 lít

3-5 ngày

100.000

Hàm lượng cặn không tan

TCVN 4560:1988

2 lít

3-5 ngày

150.000

 


Các tin khác:
Trang 1/2 trang


 
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG LÂM ĐỒNG
Trụ sở chính: Số 230 Hoàng Văn Thụ - Phường 1 - TP.Bảo Lộc - Lâm Đồng
Điện thoại: 0263.3753999; Fax: 0263.3742222
Chi nhánh: Số 18 Trần Phú - Phường 3 - TP.Đà Lạt - Lâm Đồng
Điện thoại: 0263.3833159; Fax: 0263.3533159
Email: tdclamdong@gmail.com
 
                    Lượt truy cập: 

67973