TRANG CHỦ 
  LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG  

  BẢNG GIÁ DỊCH VỤ  

Cập nhật thử nghiệm hóa lý

Bánh kẹo, mứt mật các lọai (18/01/2018 )

TT

Sản phẩm

Chỉ tiêu

Phương pháp thử

Lượng mẫu nhận

Thời gian dự kiến trả kết quả

Giá VAT

(đồng)

15

Bánh kẹo, mứt mật các lọai

Xác định độ ẩm (Hàm lượng nước)

TCVN 4069:2009

0.5 kg

3-5 ngày

100.000

Định tính Saccarin

TCVN 5042:1994

0.5 kg

3-5 ngày

100.000

Định tính Cyclamat

TCVN 5042:1994

0.5 kg

3-5 ngày

100.000

Phẩm màu

TCVN 5517:1991

0.5 kg

3-5 ngày

150.000

Hàm lượng tro tổng

TCVN 6351:1998

0.5 kg

3-5 ngày

150.000

Hàm lượng tro không tan trong axit

TCVN 4071: 2009

0.5 kg

3-5 ngày

150.000

Xác định hàm lượng axit

TCVN 4073: 2009

0.5 kg

3-5 ngày

100.000

Xác định hàm lượng đường toàn phần

TCVN 4074:2009

0.5 kg

3-5 ngày

150.000

Hàm lượng Na2SO3

 

0.5 kg

3-5 ngày

150.000

Hàm lượng Gluxit (carbonhydrat)

TCVN 4594:1988

0.5 kg

3-5 ngày

150.000

Định tính đường hóa học

Định tính

0.5 kg

3-5 ngày

100.000

Xác định hàm lượng chất báo

TCVN 4072: 2009

0.5 kg

3-5 ngày

150.000

Hàm lượng đường khử

TCVN 4075:2009

0.5 kg

3-5 ngày

150.000

Hàm lượng Protein

TCVN 8133-1:2009

0.5 kg

3-5 ngày

150.000

Năng lượng

 (được tính quy đổi từ 3 chỉ tiêu béo, đường, protein)

TCVN 8762:2012

0.5 kg

3-5 ngày

90.000

Rhodamine B

TCVN 8670:2011

0.5 kg

3-5 ngày

500.000

 


Các tin khác:


 
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG LÂM ĐỒNG
Trụ sở chính: Số 230 Hoàng Văn Thụ - Phường 1 - TP.Bảo Lộc - Lâm Đồng
Điện thoại: 0263.3753999; Fax: 0263.3742222
Chi nhánh: Số 18 Trần Phú - Phường 3 - TP.Đà Lạt - Lâm Đồng
Điện thoại: 0263.3833159; Fax: 0263.3533159
Email: tdclamdong@gmail.com
 
                    Lượt truy cập: 

68050