TRANG CHỦ 
  LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG  

  BẢNG GIÁ DỊCH VỤ  

Cập nhật thử nghiệm hóa lý

Bia - Nước giải khác (18/01/2018 )

TT

Sản phẩm

Chỉ tiêu

Phương pháp thử

Lượng mẫu nhận

Thời gian dự kiến trả kết quả

Giá VAT

(đồng)

8

 

Bia

Độ màu

TCVN 6061:2009

0,5L

3-5 ngày

120.000

Độ đắng

TCVN 6059:2009

0,5L

3-5 ngày

250.000

Hàm lượng carbondyoxyt (CO2)

TCVN 5563:2009

0,5L

3-5 ngày

90.000

Hàm lượng etanol

TCVN 5562:2009

0,5L

3-5 ngày

120.000

Độ axit

TCVN 5564:2009

0,5L

3-5 ngày

100.000

Hàm lượng chất hòa tan ban đầu

TCVN 5565:1991

0,5L

3-5 ngày

120.000

Diaxetyl

Sắc ký khí

 

 

250.000

 

9

Nước giải khác

 

Định tính axit vô cơ

TCVN 5042:1994

0,5L

3-5 ngày

100.000

Định tính Sacarin

TCVN 5042:1994

0,5L

3-5 ngày

100.000

Định tính Dulcin

TCVN 5042:1994

0,5L

3-5 ngày

100.000

Định tính Cyclamat

TCVN 5042:1994

0,5L

3-5 ngày

100.000

 


Các tin khác:


 
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG LÂM ĐỒNG
Trụ sở chính: Số 230 Hoàng Văn Thụ - Phường 1 - TP.Bảo Lộc - Lâm Đồng
Điện thoại: 0263.3753999; Fax: 0263.3742222
Chi nhánh: Số 18 Trần Phú - Phường 3 - TP.Đà Lạt - Lâm Đồng
Điện thoại: 0263.3833159; Fax: 0263.3533159
Email: tdclamdong@gmail.com
 
                    Lượt truy cập: 

68009