TRANG CHỦ 
  LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG  

  BẢNG GIÁ DỊCH VỤ  

Cập nhật thử nghiệm hóa lý

Rượu (18/01/2018 )

TT

Sản phẩm

Chỉ tiêu

Phương pháp thử

Lượng mẫu nhận

Thời gian dự kiến trả kết quả

Giá VAT

(đồng)

7

Rượu

Hàm lượng Furfural

TCVN 7886:2009

0,5L

3-5 ngày

150.000

Màu

TCVN 8007:2009

0,5L

3-5 ngày

50.000

Mùi

TCVN 8007:2009

0,5L

3-5 ngày

50.000

Vị

TCVN 8007:2009

0,5L

3-5 ngày

50.000

Trạng thái

TCVN 8007:2009

0,5L

3-5 ngày

50.000

Độ axit

TCVN 8012:2009

0,5L

3-5 ngày

100.000

Hàm lượng rượu bậc cao

TCVN 8011:2009

0,5L

3-5 ngày

120.000

Xác định Metanol

TCVN 8010:2009

0,5L

3-5 ngày

120.000

Xác định hàm lượng etanol (độ cồn)

TCVN 8008:2009

0,5L

3-5 ngày

120.000

Xác định hàm lượng andehyt

TCVN 8009:2009

0,5L

3-5 ngày

120.000

Xác định hàm lượng Este

TCVN 8011:2009

0,5L

3-5 ngày

120.000

Hàm lượng chất khô

AOAC 920.47

0,5L

3-5 ngày

100.000

Hàm lượng chất dễ bay hơi

Khối lượng

0,5L

3-5 ngày

120.000

Hàm lượng Lưu huỳnh dioxid (SO2)

TCVN 6641:2000

0,5L

3-5 ngày

250.000

Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật

TCVN 8320:2010

0,5L

3-5 ngày

700.000

Hàm lượng đường

TCVN 4074:2009

0,5L

3-5 ngày

150.000

Hàm lượng Pb

TCVN 8126:2009

PPNB-TN001

0,5L

3-5 ngày

180.000

Hàm lượng acid hydrocyanic

TCVN 8012:2009

0,5L

3-5 ngày

100.000

 


Các tin khác:


 
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG LÂM ĐỒNG
Trụ sở chính: Số 230 Hoàng Văn Thụ - Phường 1 - TP.Bảo Lộc - Lâm Đồng
Điện thoại: 0263.3753999; Fax: 0263.3742222
Chi nhánh: Số 18 Trần Phú - Phường 3 - TP.Đà Lạt - Lâm Đồng
Điện thoại: 0263.3833159; Fax: 0263.3533159
Email: tdclamdong@gmail.com
 
                    Lượt truy cập: 

68046