TRANG CHỦ 
  LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG  

  BẢNG GIÁ DỊCH VỤ  

Cập nhật thử nghiệm hóa lý

Cà phê (18/01/2018 )

 

TT

Sản phẩm

Chỉ tiêu

Phương pháp thử

Lượng mẫu nhận

Thời gian dự kiến trả kết quả

Giá VAT

(đồng)

6

Cà phê

Hàm lượng As

TCVN 7770:2007

0.5 kg

3-5 ngày

220.000

Hàm lượng Hg

TCVN 7604:2007

0.5 kg

3-5 ngày

220.000

Hàm lượng Cd

PPNB-TN001

0.5 kg

3-5 ngày

180.000

Hàm lượng Pb

PPNB-TN001

0.5 kg

3-5 ngày

180.000

Xác định hàm lượng tro tổng (khoáng)

TCVN 5253:1990

0.5 kg

3-5 ngày

150.000

Xác định hàm lượng tro không tan trong axit

TCVN 5253:1990

0.5 kg

3-5 ngày

150.000

Xác định độ ẩm

TCVN 7035:2002

0.5 kg

3-5 ngày

100.000

Hàm lượng caphein

TCVN 6603:2000

0.5 kg

3-5 ngày

450.000

Orchatoxin

TCVN 7595-1:2007

TCVN 7595-2:2007

0.5 kg

3-5 ngày

800.000

Aflatoxin

PPNB-TN008

0.5 kg

3-5 ngày

800.000

Hàm lượng chất tan trong nước

TCVN 5252:1990

0.5 kg

3-5 ngày

120.000

Màu

TCVN 5251:2007

0.5 kg

3-5 ngày

50.000

Mùi

TCVN 5251:2007

0.5 kg

3-5 ngày

50.000

Vị

TCVN 5251:2007

0.5 kg

3-5 ngày

50.000

Trạng thái

TCVN 5251:2007

0.5 kg

3-5 ngày

50.000

Hàm lượng caphe pha

TCVN 5251:2007

0.5 kg

3-5 ngày

50.000

Xác định độ mịn

TCVN 5252:1990

0.5 kg

3-5 ngày

100.000

Xác định độ ẩm

(cà phê nhân)

TCVN 6536:1999

0.5 kg

3-5 ngày

100.000

Hàm lượng Antimon

Quang phổ

TCVN 8132:2009

0.5 kg

3-5 ngày

180.000

 


Các tin khác:


 
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG LÂM ĐỒNG
Trụ sở chính: Số 230 Hoàng Văn Thụ - Phường 1 - TP.Bảo Lộc - Lâm Đồng
Điện thoại: 0263.3753999; Fax: 0263.3742222
Chi nhánh: Số 18 Trần Phú - Phường 3 - TP.Đà Lạt - Lâm Đồng
Điện thoại: 0263.3833159; Fax: 0263.3533159
Email: tdclamdong@gmail.com
 
                    Lượt truy cập: 

68033