TRANG CHỦ 
  LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG  

  BẢNG GIÁ DỊCH VỤ  

Cập nhật thử nghiệm hóa lý

Trà (18/01/2018 )

TT

Sản phẩm

Chỉ tiêu

Phương pháp thử

Lượng mẫu nhận

Thời gian dự kiến trả kết quả

Giá VAT

(đồng)

 

 

 

Trà

Hàm lượng caphein

FAO FNP 14/8 1996

TCVN 9744:2013

0.5 kg

3-5 ngày

450.000

Màu nước pha

TCVN 3218:2012

0.5 kg

3-5 ngày

50.000

Mùi

TCVN 3218:2012

0.5 kg

3-5 ngày

50.000

Vị

TCVN 3218:2012

0.5 kg

3-5 ngày

50.000

Ngoại hình

TCVN 3218:2012

0.5 kg

3-5 ngày

50.000

Hàm lượng tro tan

TCVN 5084:2007

0.5 kg

3-5 ngày

150.000

Hàm lượng tro không tan trong nước

TCVN 5084:2007

0.5 kg

3-5 ngày

150.000

Hàm lượng tanin (talanh)

3QTTN 134:1990

0.5 kg

3-5 ngày

200.000

Hàm lượng chất xơ

TCVN 5714:2007

0.5 kg

3-5 ngày

200.000

Hàm lượng chất tan trong nước

TCVN 5610:2007

0.5 kg

3-5 ngày

120.000

Xác định độ ẩm

TCVN 5613:2007

0.5 kg

3-5 ngày

100.000

Xác định hàm lượng tạp chất lạ

TCVN 5615:1991

0.5 kg

3-5 ngày

80.000

Xác định hàm lượng tạp chất Sắt

TCVN 5614:1991

0.5 kg

3-5 ngày

80.000

Xác định hàm lượng tro tổng (khoáng)

TCVN 5611:2007

0.5 kg

3-5 ngày

150.000

Xác định HL tro không tan trong axit

TCVN 5612:2007

0.5 kg

3-5 ngày

150.000

Aflatoxin

PPNB-TN008

0.5 kg

3-5 ngày

800.000

Xác định hàm lượng bụi

TCVN 5616:1991

0.5 kg

3-5 ngày

120.000

Xác định hàm lượng vụn

TCVN 5616:1991

0.5 kg

3-5 ngày

90.000

 

 

Xác định độ kiềm của tro tan trong nước

TCVN 5085:1990

0.5 kg

3-5 ngày

150.000

Khối lượng thể tích chảy tự do

TCVN 5088:1990

0.5 kg

3-5 ngày

150.000

Khối lượng lèn chặt

TCVN 5088:1990

0.5 kg

3-5 ngày

150.000

Hàm lượng Cynarin

Dược điển VN 4 2009

Trắc quang so màu

0.5 kg

3-5 ngày

150.000

Hàm lượng As

TCVN 7770:2007

0.5 kg

3-5 ngày

220.000

Hàm lượng Hg

TCVN 7604:2007

0.5 kg

3-5 ngày

220.000

Hàm lượng Cd

PPNB-TN001

0.5 kg

3-5 ngày

180.000

Hàm lượng Pb

PPNB-TN001

0.5 kg

3-5 ngày

180.000

Hàm lượng Antimon

Quang phổ

TCVN 8132:2009

0.5 kg

3-5 ngày

180.000

Hàm lượng cặn không tan

TCVN 6125:2010

0.5 kg

3-5 ngày

120.000

Độ đồng đều khối lượng

Khối lượng

0.5 kg

3-5 ngày

100.000

 


Các tin khác:


 
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG LÂM ĐỒNG
Trụ sở chính: Số 230 Hoàng Văn Thụ - Phường 1 - TP.Bảo Lộc - Lâm Đồng
Điện thoại: 0263.3753999; Fax: 0263.3742222
Chi nhánh: Số 18 Trần Phú - Phường 3 - TP.Đà Lạt - Lâm Đồng
Điện thoại: 0263.3833159; Fax: 0263.3533159
Email: tdclamdong@gmail.com
 
                    Lượt truy cập: 

68026